Odovzdali sme vianočné darčeky pre Domov dôchodcov

Vďaka Vám sme pripravili vianočné darčeky pre seniorov a ich zamestnancov, ktorí bývajú v tunajšom Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby. Riaditeľka Mgr. Marcela Ištocyová v  mene 111 klientov a 73 zamestnancov prevzala praktické balíčky s hygienickými potrebami určenými pre každého klienta a zamestnanca. Kežmarskí veriaci na tento účel prispeli sumou 1690 EUR. Ďakujem za Vašu štedrosť a podporu. Do tohto zariadenia chodievame počas roka pravdelne v nedele a sviatky sláviť sv. omše.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.