Uvedenie nového farára Martina Majdu do úradu

V nedeľu 5. novembra 2023 sme v našej farnosti privítali Mons. Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, aby do funkcie farára farnosti Kežmarok uviedol Martina Majdu.
Uvedenie do úradu prebehlo v zmysle príslušných liturgických predpisov, predpisov kánonického práva a v srdečnom duchu, v ktorom náš nový pán farár zložil vyznanie viery a prísahu vernosti, podľa ktorej bude chrániť učenie našej Katolíckej cirkvi. Pán biskup vyjadril svoju radosť z toho, že v ňom bude mať dobrého pomocníka. 
Nášmu novému pánovi farárovi Martinovi vyprosujeme svetlo Ducha Svätého a želáme mu, aby sa v Kežmarku, Malom Slavkove a v Stránach pod Tatrami cítil dobre. 

Viac fotografií z tejto slávnosti nájdete na našej Facebook stránke https://www.facebook.com/rkc.kezmarok.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.