Ukončenie prác na pastoračnom centre

Počas letných mesiacov prebehli na Pastoračnom centre vedľa baziliky (tzv. Charita) práce na oprave vonkajšej omietky. Za tieto práce sme zaplatili 21 611,70,-EUR. Z Prešovského samosprávneho kraja sme dostali prísľub dotácie vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu zaplatila naša farnosť. V týchto dňoch sme dostali vyjadrenie z Prešovského samosprávneho kraja, že vykonaná finančná kontrola konštatuje, že neboli zistené žiadne pochybenia a prisľúbenú dotáciu nám poslali na farský účet

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.