Ukončenie a vyúčtovanie prác na obnove šindľovej strechy

V tieto dni bol osadený pozlátený kríž na vežičku budovy bývalej školy (budova oproti hlavnému vchodu do baziliky), ako môžete sami vidieť. Tým boli definitívne ukončené práce na obnove šindľovej strechy. Celková cena diela je 188 304, 85,- EUR. Ministerstvo kultúry SR nám poskytlo dotáciu vo výške 150 000,- EUR. Zvyšok bol uhradený našou farnosťou. Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na obnove strechy. Osobitne zhotoviteľovi – firme BBA Group a.s., pracovníčke Krajského pamiatkového úradu Ing. Ivete Bujnovej za odborný dohľad, Ing. architektovi Jozefovi Figlárovi za stavebný dohľad a Ing. Eve Kelbelovej za spracovanie administratívnych podkladov. Ďakujeme všetkým, ktorí finančnými milodarmi podporili tieto a ďalšie projekty v našej farnosti.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.