Tobiáš – 24. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Dnes Vám ponúkame dvadsiaty štvrtý príbeh. Je to príbeh Tobiáša, ktorého otec poslal na cestu, aby priniesol uložené peniaze. Na tejto ceste ho sprevádzal anjel Rafael. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 6. mája. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú úlohu prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

24.Tobias

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.