Stretnutie služobníkov Ježišovho veľkňazského Srdca

Všetkých členov, ctiteľov Božieho Srdca a tiež tých, ktorí sa chcú modliť a obetovať za kňazov spoločne s nami, pozývame do Baziliky sv. Kríža v pondelok 4.7. o 14.00 hod.

Program stretnutia:

– spoločná modlitba za kňazov (za súčasné aj za nové kňazské povolania);

– bližšie predstavenie spoločenstva,

– prednáška o Ježišovom Najsvätejšom Srdci.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.