Stretnutie mladých na Levočskej hore

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze v spolupráci s farským úradom v Levoči pozýva všetkých mladých v sobotu 1. júla 2023 na odpust na Mariánsku horu, kde bude program venovaný mladým s názvom „Boh to vidí inak“.

V programe, ktorý začne o 21:00, budú svedectvá mladých, piesne, diskusia s o. biskupmi, ale aj spoločná modlitba pred Sviatosťou Oltárnou a vyvrcholí slávením svätej omše o polnoci. Viac info na komisia.sk

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.