Stretneme sa pri Kaplnke Kristovho pádu

Nasledujúce tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána od 23. do 25. mája sú prosebné dni. Záväzný je iba jeden z nich. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Minulý rok sme obnovili Kaplnku Kristovho pádu, pri ktorej sa v minulosti stretávali kežmarskí veriaci a prosili o požehnanie úrody. Preto v stredu 25. mája o 19:00 hod. Vás pozývame k tejto kaplnke, kde sa pomodlíme pobožnosť za požehnanie úrody. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.