Stiahnite si bezplatne elektronickú verziu knihy o Svätej omši

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši. Katechézy sú rozdelené do dvoch častí. V prvej je predstavená náuka Katolíckej cirkvi ohľadom slávenia Eucharistie so snahou odpovedať na otázky: čo sa slávi, kto slávi, prečo sa slávi a ako sa slávi. V druhej časti je vysvetlený obrad svätej omše na základe inštrukcií Všeobecných smerníc Rímskeho misála. Publikáciu si môžete stiahnuť kliknutím na túto stránku Liturgickej komisie KBS.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.