Sprievod s relikviami svätých

Dňa 1. novembra na sviatok Všetkých svätých pri sv. omši o 10:00 hod. v bazilike sa uskutoční procesia s relikviami niektorých svätých. Aj týmto spôsobom chceme upriamiť pozornosť na dôležitosť úcty svätých. Všetci svätí odrážajú Božiu lásku, ale každý z nich má vlastný životný príbeh. Božia láska nemá iba jednu tvár, ale práve ich životy nám ukazujú, že láska môže byť kreatívna a bohatá. Vyprosujme si od nich pomoc, aby sme aj my mali rovnako blízky vzťah s Bohom, ako ho mali oni. Svätí nám neudeľujú Božiu milosť a dary. Tie udeľuje jedine Boh, ale svätí nám ich vyprosujú. Pripomíname, že klaniame sa jedine Bohu, svätých si len uctievame a v modlitbe prosíme o ich orodovanie.  Svätú omšu v priamom prenose bude vysielať Kežmarská televízia.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.