Spoznávame s deťmi Svätú zem – 2. stretnutie: Voda

Každý piatok o 16:30 hod. v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku sa slávia sv. omše určené pre deti, rodičov a starých rodičov. Rozprávame si na nich o krajine, v ktorej žil Pán Ježiš. Deti majú mapku Svätej zeme a karisblok, do ktorého si ukladajú letáky o Svätej zeme. Dostanete ich v sakristii baziliky. Každý piatok deti dostanú nový leták. Tu je leták k 2. stretnutiu. Na konci je test k téme, ktoré deti vyplnia, napíšu svoje meno a môžu priniesť na sv.omšu nasledujúci piatok. Siedmich vyžrebujeme a odmeníme.

2.-Voda

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.