Sledujte reláciu o našej cirkevnej škole

V nedeľu 4. júna RTVS na Dvojke o 14:00 hod. odvysiela náboženský magazín Orientácie, v rámci ktorého prinesie aj reportáž o Základnej škole s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.