S deťmi budeme spoznávať Svätú zem

Po veľkonočných sviatkoch opäť pokračujú sv. omše určené pre deti každý piatok o 16:30 v Bazilike sv. Kríža. Na deti čaká nová téma – Krajina, v ktorej žil Pán Ježiš. Deti dostanú mapku Svätej zeme a karisblok, do ktorého si postupne budú ukladať letáčiky o Svätej zemi. Prosíme o dobrovoľný príspevok 2,- EUR. Deti, dozviete sa o zvieratách, riekach, vrchoch a mestách v krajine, v ktorej žil Boží Syn. Taktiež budete vedieť, aké ovocie a rastliny rastú v tejto krajine. Všetky deti a rodičov srdečne pozývame!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.