Máme rorátne sv. omše pre deti

V našej farnosti opäť prebiehajú osobitné rorátne sv. omše pre deti. Slávia sa každý pracovný deň (pondelok-piatok) o 16:30 hod. v bazilike. Detí sprevádza svätý dedko Joachim, ktorý bol dedkom Pána Ježiša. Rozpráva deťom biblické príbehy zo Starého zákona. Každú sv. omšu začíname spoločným sprievodom s lampášikmi cez kostol. Pozývame nielen deti, ale aj rodičov, starých rodičov a súrodencov. Tešíme sa na Vás!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.