Rorátne sväté omše v Kežmarku

Od 4. decembra do 15. decembra budú v bazilike vo všedné dni (pondelok – piatok) ráno o 6:00 hod. rorátne sv. omše. Budú to sv. omše ku cti Panny Márie (ak to liturgický kalendár umožní) iba pri svetle zažatých sviec. Na tieto sv. omše si môžete priniesť lampáše so zažatými sviecami. Povzbudzujeme vás, aby ste prichádzali na tieto sv. omše. Ak vám to čas a okolnosti dovolia, skúste prísť v Advente na všetky tieto sv. omše, alebo aspoň na niektoré z nich.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.