Projektová dokumentácia bola vypracovaná aj s podporou Prešovského samosprávneho kraja

Budova bývalej materskej školy v našej filiálke Stráne pod Tatrami má nevyhovujúce podmienky. Postupnými krokmi chceme pristúpiť k rekonštrukcii objektu, aby naďalej slúžil ako pastoračné, kultúrno-spoločenské centrum. Uplynulé mesiace bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá umožní v budúcich rokoch pristúpiť k realizácii stavebných úprav a prestavby objektu. Na túto dokumentáciu poskytol dotáciu Prešovský samosprávny kraj vo výške 1300,- EUR.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.