Projekt prestavby podporený Prešovským samosprávnym krajom

V rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sme uspeli v žiadosti o dotáciu vo výške 10 000,- EUR na obnovu budovy Pastoračno-kultúrneho centra v Stráňach pod Tatrami, ktorá je filiálkou našej farnosti (filiálka v cirkevnom slovníku znamená obec, ktorá nemá vlastný farský úrad, a preto je zverená do duchovnej starostlivosti inej farnosti). Celkový rozpočet projektu je 15 282, 97,- EUR. PSK podporil projekt dotáciou vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu uhradí Rímskokatolícka cirkev – farnosť Kežmarok.

clanok-Strane

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.