Príďte si pripomenúť výročie sviečkovej manifestácie

25. marca 1988, tzn. ešte v čase komunistickej totality, sa konalo v Bratislave pokojné zhromaždenie veriacich so zažatými sviečkami v rukách za občianske a náboženské práva a slobodu. Vtedajšia polícia toto zhromaždenie násilne rozohnala vodnými delami a mnohí účastníci boli zranení a väznení.  Aj vďaka tomu impulzu sa o rok nato na Slovensku podarilo nenásilnou formou zbúrať vládu komunizmu. Odvtedy si veriaci na Slovensku každý rok pripomínajú tento pamätný dátum. Toto výročie si pripomenieme aj v našom meste. V sobotu 25. marca hneď po skončení večernej sv. omše v bazilike pôjde sviečkový sprievod od baziliky cez Hlavné námestie a Hradné námestie k Mariánskemu kostolu. Cestou sa budeme modliť posvätný ruženec. Spoločne budeme prosiť o pokoj, odpustenie a požehnanie v týchto ťažko skúšaných časoch. Sprievod zakončíme kňazským požehnaním a záverečnou piesňou pri Mariánskom kostole. Srdečne pozývame veriacich ale aj všetkých obyvateľov mesta, prineste si sviečky, zapojte sa s nami do tohto spomienkového sprievodu.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.