Príďte sa pokloniť Ježišovi v Oltárnej Sviatosti

Svätý Otec František vyhlásil v nedeľu Božieho slova 21. januára „ROK MODLITBY“. Povzbudzuje nás, aby sme prípravu na jubilejný rok 2025 prežili práve v intenzívnejšej modlitbe. Aj v našej farnosti sa pokúsime zareagovať na túto výzvu viacerými aktivitami. Opäť po mesiaci vás pozývame na celodennú adoráciu vo štvrtok 29. februára 2024. Najsvätejšiu Sviatosť vyložíme po sv. omši o 8:30 hod. a odložíme pred večernou sv. omšou, tak ako je to zvykom. Modlitbu posvätného ruženca sa začneme modliť od 17:00 hod. O modlitbu prosíme členov ružencového bratstva.

Povzbudzujeme vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému Ježišovi, ktorý je reálne prítomný v tejto najsvätejšej sviatosti. Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.