Prežite „Leto s Božím slovom“

Aj tento rok v rámci letných prázdnin prebehne v našej farnosti aktivita „Leto s Božím slovom“. Od nedele 9. júla zverejníme každú nedeľu vo Farskom liste a na webstránke farnosti súťažnú otázku. Bude sa dotýkať Evanjelia podľa Marka. Cieľom nie je súťažiť, ale povzbudiť všetkých záujemcov, aby sme počas leta prečítali jedno celé evanjelium, a tak lepšie poznali Božieho Syna a jeho posolstvo.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.