Prešovský samosprávny kraj podporil vypracovanie projektovej dokumentácie

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil náš projekt, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v areáli Baziliky sv. Kríža – objekt pri zvonici – vo výške 9000,- EUR (žiadali sme 10 000,- EUR). Vďaka dotácii PSK túto projektovú dokumentáciu pripravíme v jednotlivých etapách podľa finačných možností. Táto budova je vo veľmi zlom, až v kritickom technickom stave. Podľa finančných možnosti v budúcnosti budeme postupne na etapy rekonštruovať.

clanok-PD

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.