Prebieha rekonštrukcia kaplnky, ktorú podporil Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil našu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá leží na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a stavebnú obnovu tejto barokovej stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. PSK podporil realizáciu obnovy dotáciou vo výške 61 200,- EUR. Celkový rozpočet je 87 537,04,- EUR. Zvyšnú sumu uhradí Rímskokatolícka cirkev – farnosť Kežmarok. Ponúkame Vám niektoré fotky z realizácie prestavby.

clanok-kaplnka

Ponúkame Vám niektoré fotky z realizácie prestavby.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.