Práce na realizácii nového mobiliára pre našu baziliku pokračujú

Súčasný mobiliár v Bazilike Svätého kríža – obetný stôl, ambóna a svietnik na veľkonočnú sviecu – bol vyrobený z dreva a bol inštalovaný v interiéri baziliky ako požiadavka na obnovu po II. vatikánskom koncile koncom 60-tych rokoch 20. storočia. Aktuálny mobiliár predstavuje liturgické provizórium, lebo pre kostoly, najmä významné ako je naša bazilika, sa vyžaduje pevný – neprenosný oltár z ušľachtilého materialu (najčastejšie kameň ako mramor, žula a pod.) Preto sme sa rozhodli pristúpiť k návrhu, ktorý zodpovedá vznešenosti baziliky, ako sme avizovali v príhovore na záver kalendárneho roka 2022. Na obrázku vidíte návrh nového obetného stola, ambony a svietnika na veľkonočnú sviecu. Pri každom obrázku je aj krátke vysvetlenie. Prosíme, pozorne si ho prečítajte, aby ste lepšie porozumeli celkovému významu návrhu.  Návrh je aj pri východoch z baziliky. Tento návrh vypracoval Ing. arch. Jozef Figlár a Ing. arch. Matúš Figlár. Zámer a návrh bol najskôr prerokovaný na Hospodárskej rade našej farnosti. Následne architekti postupovali podľa usmernenia zástupcov liturgickej komisie, ktorú pre tento účel ustanovil diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Na základe odporúčania členov liturgickej komisie, Mons. Ján Kuboš vydal písomný súhlas k realizácii tohto projektu. Projekt podporil Prešovský samosprávny kraj dotáciou vo výške 3000,- EUR.

Ak dobrý Pán Boh dá, chceme ho uskutočniť do konca októbra tohto roka. Obetný stôl a ambóna budú vyrobené zo svetlejšieho a tmavšieho mramoru s prvkami číreho skla. Svietnik na veľkonočnú sviecu bude vyrobený zo svetlého mramoru v kombinácii s bronzom. Sme presvedčení, že nový mobiliár pozdvihne duchovnú a umeleckú krásu našej baziliky pre ďalšie generácie. Vopred ďakujeme za každú Vašu pomoc a podporu.

POSTER-2

Z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja bol podporený svietnik mobiliára Baziliky sv. Kríža v Kežmarku vo výške 3000,- €. Obetný stôl a ambona budú financované z vlastných finančných prostriedkov.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.