Pozývame Vás na celofarský deň modlitby posvätného ruženca

Na stredu 26.10. pripadá výročie posviacky našej baziliky. Chceme v tento deň vytvoriť v našej farnosti ružencovú reťaz, ktorá bude spojená s celodennou poklonou Sviatosti Oltárnej. Prosíme Vás, zapíšte sa jednotlivci, rodiny a spoločenstvá do zoznamu tých, ktorí sa v tento deň v určenom čase pomodlia nahlaspriamo v bazilike posvätný ruženec pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Sú vytvorené polhodinové bloky. Zapísať sa môžete už teraz na papier pri východe z baziliky. Samozrejme, ku adorácii a modlitbe pozývame všetkých veriacich počas celého dňa.

Unknown-1

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.