Pozývame Vás na modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. januára do 25. januára prebieha po celom svete Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma pochádza z evanjelia podľa Lukáša: „Milovať budeš Pána svojho Boha … a svojho blížneho ako seba samého.“  (LK 10, 27) Pripravili ju spoločne Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Pozývame Vás na ekumenické bohoslužby v meste Kežmarok, ktoré budú vždy o 17:00 hod. na týchto miestach: 

19.1. GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, kázeň prednesie: Martin Majda (RKC)

20.1. BAZILIKA SV. KRÍŽA, kázeň prednesie: Roman Porubän (ECAV)

21.1. NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL, kázeň prednesie: Dominik Petrík (GKC)

ODPUSTKY V TÝŽDNI MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa. Okrem toho je samozrejme potrebné splniť obvyklé štyri podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a úmysel chrániť sa aj všedného hriechu.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.