Pozývame opäť na Deň starých rodičov a seniorov

Svätý Otec František vyhlásil štvrtú júlovú nedeľu za Deň starých rodičov a seniorov. Minuloročné prvé stretnutie sa stretlo s veľkým ohlasom. Preto chceme aj tento rok zorganizovať toto stretnutie. V nedeľu 24. júla pozývame všetkých seniorov na popoludňajšiu pobožnosť o 15:00 hod. v bazilike, ktorá bude aj pri oltári sv. Joachima a Anny. Po jej skončení pozývame všetkých seniorov na posedenie na farský dvor. Pripravili sme pre Vás malé občerstvenie ako aj duchovný a kultúrny program. Všetci seniori ste srdečne pozvaní! 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.