Pozvánka na odpustovú slávnosť

Na 5. pôstnu nedeľu býva v našej farnosti odpustová slávnosť. Pozývame Vás na slávnostnú odpustovú sv. omšu v nedeľu 26. marca o 10:00 hod. v Bazilike v. Kríža v Kežmarku. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mons. Marián Gavenda, ktorý v súčasnosti pôsobí ako farár v Devíne.  

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.