Pozvánka na Modlitby za mesto Kežmarok

Raz do týždňa sa konajú spoločné modlitby kresťanov v meste Kežmarok. Tieto stretnutia sa striedavo konajú v prostredí rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Účastníci sa modlia za zmierenie a odpustenie medzi jednotlivými cirkvami a Kajúcnu tryznu v Kežmarku. Modlia sa za požehnanie a pokoj pre mesto Kežmarok a pre všetkých, ktorí v ňom žijú. Modlia sa, aby Božia milosť zasiahla všetky oblasti mesta, duchovné aj svetské. Modlitby sa konajú vždy každý druhý piatok o 19:00 hod.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.