Pozvánka na modlitby matiek

Spoločenstvo Modlitieb matiek pozýva mamy, staré mamy a duchovné mamy modliace sa v tomto spoločenstve, na septembrové trojdnie,  ktoré sa uskutoční v dňoch 22., 23. a 24.9. 2023 v Pastoračnom centre Karlovka (budova vedľa baziliky),  vždy o 17.00 hod. Spoločne budeme odprosovať, prosiť a chváliť Boha za seba, naše deti, manželstvá, rodiny. Pozývame aj všetky mamy, ktoré by mali záujem modliť sa v tomto spoločenstve. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.