Ponúkame Vám domácu liturgiu pri adventnom venci

Biskupský úrad Spišskej diecézy na začiatok nového liturgického roka pripravil Liturgiu domácej cirkvi ku jednotlivým sviecam adventného venca zakončená piatou sviecou, zapálenou na sviatok Svätej rodiny.

Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Pridajme sa k putujúcemu diecéznemu spoločenstvu a obnovme tak svoju vieru!

Materiál je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Spišskej diecézy: https://kapitula.sk/emauzy/

Liturgia-domacej-cirkvi-na-Advent-a-Vianoce

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.