Ponuka pre deti a birmovancov

V našej farnosti sa blíži čas 1. sv. prijímania (23.5 a 30.5.) ako aj vysluhovania sviatosti birmovania (5.6.). Pre deti sú určené sv. omše v bazilike v piatok podvečer o 16:30 hod. (Cirkevná + Hradná) a o 18:00 hod. (Fischera + Nižná brána). Povzbudzujeme deti, a to nielen tretiakov, ako aj ich rodičov, aby prišli na tieto sv. omše. Pripomíname, že podľa usmernenia hlavného hygienika sa deti do 10 rokov nezapočítavajú do počtu 1 osoba na 15m2, takže môžu prísť bez obmedzenia. To platí aj pre nedeľné sv. omše. Rodičia, príďte na nedeľné sv. omše aj so svojimi deťmi.

Pre birmovancov sú určené sv. omše v Mariánskom kostole vo štvrtok a v piatok vždy o 16:30 hod. a 18:00 hod. podľa rozpisu animátorov skupiniek. Birmovancov povzbudzujeme, aby rovnako prichádzali na nedeľné sv. omše. Mladí ľudia sú zdatní v práci na počítači. Urobte si rezerváciu na nedeľnú sv. omšu na našej farskej webstránke a urobte ju aj svojim rodičom, súrodencom a starým rodičom.

Na našej webstránke sme zavesili aj niektoré videokatechézy. Pre deti na 1. sv. prijímanie ich nájdete v položke „KATECHÉZY“ a pre birmovancov v položke „BIRMOVKA 2021„. Pribudnú ešte aj ďalšie videokatechézy.

4.4/5 - (12 votes)