Pomazanie chorých v našej farnosti

V nedeľu 11. februára 2024 pripadá spomienka Panny Márie Lurdskej. V tento deň sa v Katolíckej cirkvi slávi Svetový deň chorých, ktorý v roku 1992 ustanovil dnes už svätý pápež Jána Pavol II. Pri tejto príležitosti v rámci nedeľnej popoludňajšej pobožnosti v bazilike o 15:00 hod. vyslúžime sviatosť pomazania chorých.

Pomazanie chorých je potrebné prijať v stave milosti posväcujúcej. Ak je veriaci v stave ťažkého hriechu, treba predtým pristúpiť k sviatosti zmierenia. Výnimkou je prípad, keď človek už nie je schopný sv. spovede (napríklad upadol do bezvedomia). Vtedy sviatosť pomazania chorých odpúšťa aj ťažké hriechy. Nemusí to byť v deň prijatia sviatosti pomazania chorých. Sv. zmierenia bude možné prijať počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou. Platí aj prvopiatková z uplynulého týždňa. Pripomíname, že túto sviatosť môže prijať každý pokrstený človek, ktorý sa ocitol v ohrození života pre svoju vážnu chorobu alebo starobu.

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje pomazaním na čele a na rukách olejom chorých, pričom sa hovoria slová: Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. R: Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. R: Amen.

4.7/5 - (10 votes)