PASTORAČNÝ PROJEKT SPIŠSKEJ DIECÉZY

Na Prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2023 sme začali v diecéze nový pastoračný projekt s názvom „Ježišova cesta do Emauz“, rozdelený na tri etapy. Prvá etapa, v ktorej sme sa podľa vzoru putujúceho Ježiša s Emauzskými učeníkmi zamerali na POČÚVANIE A PRIJATIE, priniesla množstvo pastoračných možností. Všetkým, ktorí sa do tejto cesty zapojili ďakujeme. V dnešnú nedeľu Božieho slova sme v našej diecéze začali II. etapu pastoračného projektu s názvom PRVENSTVO BOŽIEHO SLOVA. Pre kňazov a Boží ľud našej diecézy je pripravené množstvo pastoračných aktivít, ktoré môžete využiť na šírenie myšlienky prvenstva Božieho slova.
Všetky materiály a podnety nájdete na webovej stránke Spišskej diecézy www.kapitula.sk/emauzy/ a taktiež na našej farskej stránke v samostatnej sekcii https://www.fara-kezmarok.sk/kategoria/emauzy/ a na našej farskej facebook stránke.

Ježiš začne emauzským učeníkom vysvetľovať význam Písma vo vzťahu k Nemu. Jeho odpoveď vychádza z ich otázok, no kladie ich z iného uhla pohľadu a otvára ich širšej perspektíve. Kým sa tí dvaja spolu rozprávajú, nevedia sa ubrániť ľútosti, pretože sa naďalej pozerajú na veci zo svojho úzkeho uhla pohľadu a to ich dusí. Ježiš pozdvihuje úroveň rozhovoru a sprevádza oboch učeníkov krok za krokom k stále hlbšiemu porozumeniu.

Opätovné zameranie sa na Božie slovo je nevyhnutné na osvetlenie tajomstva života, znovuobjavenie dôvodov nádeje a zmenu smeru cesty. Dobre vieme, že kontakt s Božím slovom je pre nás životne dôležitý, ale často sa tento kontakt obmedzuje na povrchné čítanie alebo viac-menej hĺbkové poznanie iba samotného textu avšak bez spätnej väzby a následkov. Potrebujeme obnoviť prvenstvo Svätého písma v našom živote. Spoznať Ježiša a byť s Ježišom je dnes možné predovšetkým prostredníctvom vytrvalého rozjímania o Božom slove, ktoré je zhrnuté v Kristovi.

Neznalosť Písma je v skutočnosti neznalosťou Krista.“ (sv. Hieronym)

Symbolom tejto etapy bude BIBLIA.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.