Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 13. februára 2022 si pripomenieme 101. výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. V Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule slávnostnej sv. omši bude predsedať a v homílií sa prihovorí Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Keďže situácia nedovoľuje, aby sme sa zúčastnili diecéznej púte pri príležitosti Pamätného dňa biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, spojme sa navzájom duchovne.

Rádio Lumen a TV Lux prinesú priamy prenos ďakovnej svätej omše, ktorá bude slúžená v nedeľu 13. februára 2022 o 9.00 hod. TV Lux odvysiela dokofilm o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi „Vojtaššák – Barbarské dni“ v týchto vysielacích časoch: 9.2.2022 o 16:05 hod.; 10.2.2022 o 8:55 hod.; 12.2.2022 o 22:45 hod.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.