Pamätali sme na prenasledovaných kresťanov

Aj naša farnosť sa v tomto roku zapojila do iniciatívy s názvom Červená streda, ktorá sa konala 22.novembra. 🥺🙏

Na ČERVENÚ STREDU si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie.

V našej farnosti sme sa zapojili k tejto iniciatíve nesvietením Baziliky Sv. kríža na červeno a uskutočnili sme ekumenický sprievod na historický (starý) cintorín, kde sme spoločne prosili za prenasledovaných kresťanov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli aj takýmto spôsobom vyjadriť solidaritu s prenasledovanými kresťanmi na celom svete.

Modlime sa za prenasledovaných kresťanov

Otče, prosíme za svojich bratov a sestry v Kristovi, ktorých prenasledujú v ďalekých krajinách i v našom okolí. Ty každého poznáš po mene! Voláme k tebe a prosíme ťa za tých, ktorých hlas je slabý alebo umlčaný. Ty si ich nádejou na ochranu a spásu. Príď a zachráň všetkých, čo trpia pre tvoje meno.

🙏 Bratia a sestry, aj naďalej prosme v modlitbách na prenasledovaných kresťanov, aby slobodne mohli vyznávať vieru. 🙏

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.