Pozdrav z Moravy ku Skutkom apoštolov – 1. časť (Sk 1-12)

Opäť sa nám ozval správca moravskej farnosti Dolní Loučky Pavel Křivý, ktorý sa so svojimi farníkmi pridal k našej aktivite prečítať Skutky apoštolov. Do českého jazyka pretlmočil dve videá, v ktorých je priblížená štruktúra a posolstvo tohto novozákonného spisu. S jeho dovolením ich zverejňujeme na našej webstránke.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 001 – „Prečo čítať Skutky apoštolov“

Milí bratia a sestry, milí priatelia, v týchto dňoch spúšťam podcast, v ktorom budem raz týždenne ponúkať zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Podcast som pomenoval „Kairos“. Ide o známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas.“    Inšpiráciou mi je svätý apoštol Pavol, ktorý vo svojej dobe […]

Pokračovať v čítaní

Výzva pre našu farnosť i celé Slovensko

Milí bratia a sestry, zjednoťme sa od 1. novembra pri čítaní Božieho slova a vytvorme modliace sa spoločenstvo veriacich podľa vzoru prvých Ježišových učeníkov. Preto vám ponúkame Liturgiu domácej cirkvi podľa Skutkov apoštolov. Jej obsahom je: 1. Obraz „Turíce“ a 2. Pobožnosť s čítaním novozákonnej knihy Skutkov apoštolov. Našou snahou je napomôcť vám zostať spojení […]

Pokračovať v čítaní

Pozdrav z Moravy k Evanjeliu podľa Marka

Správca moravskej farnosti Dolní Loučky Pavel Křivý sa so svojimi farníkmi pridal k našej aktivite prečítať do konca októbra Markovo evanjelium. Do českého jazyka pretlmočil video, v ktorom je priblížená štruktúra a posolstvo Markovho evanjelia. S jeho dovolením ho zverejňujeme na našej webstránke.

Pokračovať v čítaní

List farára a duchovného otca farnosti Kežmarok svojim veriacim

Milí bratia a sestry, milí moji farníci, okolnosti rastúceho počtu nakazených koronavírusom a takmer úplný zákaz verejných bohoslužieb vo mne vyvolali túžbu sa vám prihovoriť a povzbudiť vás. Začnem biblickým príbehom. Keď raz Ježiš stál na brehu Galilejského jazera, tlačil sa na neho zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Nastúpil na jednu z lodí, […]

Pokračovať v čítaní

Evanjelium podľa Marka

PREHĽAD Autor: Ján MarekAdresáti: Väčšinou kresťania z pohanov, pravdepodobne cirkev v Ríme.Dátum vzniku: Polovica 50. až koniec 60. rokov. Téma: Marek predstavuje Ježiša ako slúžiaceho Mesiáša a Božieho Syna, ktorého smrť zaplatila výkupné za hriešnikov. Chce tým povzbudiť čitateľov, aby vytrvali aj v utrpení a prenasledovaní. Úvod Autor Hoci v knihe nie je žiaden priamy dôkaz o autorstve, podľa jednohlasného svedectva ranej cirkvi […]

Pokračovať v čítaní

Do konca októbra s Evanjeliom podľa Marka

Od 16. októbra začínajú platiť prísne obmedzenia účasti na bohoslužbách. Aj v tejto situácii sa vždy dá niečo robiť pre náš duchovný život. Terajší Svätý Otec František nás často povzbudzuje, aby sme boli v našej viere vynaliezaví. Nech sa naše domácnosti stále viac stávajú domácimi cirkvami, ohniskami viery, kde sa nielen chodíme vyspať, najesť a […]

Pokračovať v čítaní

Podnety pre našu farnosť

Od štvrtka 15. októbra začínajú platiť sprísnené opatrenia, medzi ktoré patrí aj zákaz verejných bohoslužieb. V našej farnosti začneme od tohto dňa priame prenosy svätých omší každý večer o 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod. prostredníctvom Kežmarskej televízie a internetu (www.fara-kezmarok.sk – položka „Naživo“ alebo www.kukni.sk). Ponúkam Vám niektoré duchovné inšpirácie do najbližších […]

Pokračovať v čítaní

Neotáčajme sa Pánovi chrbtom

V Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku je na bočnej stene nad sakristiou obraz, ktorý znázorňuje evanjeliový príbeh utíšenia búrky na mori. Často sa naň pozerám. Je zaujímavé sledovať rôzne pozície apoštolov. Je ich presne dvanásť. Niektorí sa úpenlivo obracajú ku svojmu Majstrovi. Reakcie ostatných sú takmer až zúfalé. Jeden skúša veslovať, iný sa bezradne prizerá, ako […]

Pokračovať v čítaní