TRIDUUM SV. JOZEFA

Pred slávnosťou svätého Jozefa Vás pozývame zamyslieť sa nad mužom, ktorému Boh zveril na zemi starostlivosť o svojho Syna a jeho matku. Naše triduum – trojdnie chceme zamerať na tri vlastnosti tohto skromného svätca z Nazareta:  Dôvera v Boha v náročných životných situáciách Vernosť manželke Márii Starostlivosť o Božieho Syna Vytvorte si v domácnosti „kútik […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 020 – Pápež František – 8 rokov na Petrovom stolci

V stredu podvečer 13. marca 2013 kardináli zvolili nového Petrovho nástupcu. Stal sa ním argentínsky kardinál a arcibiskup v Buenos Aires José Mario Bergoglio, ktorý si vybral meno František. V novej časti môjho podcastu sa zamýšľam nad niektorými charakteristikami súčasného Svätého Otca. Prajem Vám všetkým príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Oremus III. – Modlime sa

DOMINICA III. IN QUADRAGESIMA – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo prijmi vyznanie našej slabosti, a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Missale romanum: Deus, omnium misericordiarum et totius bonitatis auctor, qui […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 019 – Rozruch pri sčítaní obyvateľstva ohľadom vyznania viery

V týchto dňoch prebieha v našej krajine sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Rozruch vyvolala iniciatíva, ktorá vyzýva veriacich, aby sa nepriznali ku konkrétnej cirkvi, ale aby uviedli, že sú „bez vyznania“. V tejto časti sa zamýšľam nad tým, čo je cieľom takejto kampane, a ako máme ako veriaci na ňu zareagovať. Prajem príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Oremus II. – Modlime sa

DOMINICA II. IN QUADRAGESIMA – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Nebeský Otče,ty si nám prikázalpočúvať tvojho milovaného Syna;živ našu vieru svojím slovoma očisťuj náš duchovný zrak,aby sme sa mohli vo večnosti tešiťz pohľadu na tvoju velebu. Missale romanum: Deus, qui nobis dilectum Filium tuum audire paecepisti,verbo tuo interius nos pascere digneris,ut, spiritali purificato intuitu,gloriae tuae […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 018 – Apoštol Peter – skala odporu aj pevnosti

Po Ježišovi je najčastejšie citovanou postavou v evanjeliách apoštol Peter. Je skalou, ktorá je prvým kameňom, ktorý Ježiš položí na svojej stavbe, ktorou je Cirkev, ale neraz je skalou, ktorá je pre Krista prekážkou a pohoršením. A predsa Boží Syn jemu zveril, aby sa stal jeho viditeľným zástupcom na zemi. V tejto časti ponúkam niektoré […]

Pokračovať v čítaní

„Bez vyznania!“ To naozaj?

Sčítanie je štatistická práca s cieľom získať čo najpresnejšie informácie o obyvateľstve danej krajiny. Pri aktuálnom sčítaní sme svedkami kampane, ktorá sa obracia na veriacich s výzvou uviesť pri náboženstve údaj „bez vyznania“. Chcem poukázať na osem paradoxov.  Prvý paradox. Akoby iniciátori nám odkázali, že je v poriadku, ak niektoré údaje uvedieme nepravdivo. Takže ak je vo formulári […]

Pokračovať v čítaní

Podporte nás 2% z dane

Milí priatelia a podporovatelia, aj tento rok máme možnosť zo svojej už zaplatenej dane venovať 2% jednotlivým neziskovým organizáciám. Medzi nimi sú aj organizácie Katolíckej cirkvi. Nebuďme ľahostajní k tomu, že sami môžeme rozhodnúť o osude našich peňazí. Podporme týmto aj naše katolícke organizácie. Zvlášť Vás povzbudzujeme, aby ste podporili naše dve kežmarské organizácie: Združenie […]

Pokračovať v čítaní

Oremus I. – Modlime sa

DOMINICA I. IN QUADRAGESIMA – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Všemohúci Bože,udeľ nám milosť,aby sme prežívaním štyridsaťdenného pôstneho obdobiahlbšie vnikali do Kristovho tajomstvaa čnostným životom napredovali na ceste k spáse. Missale Romanum: Concede nobis, omnipotens Deus,ut per annua quadragesimalis exercitia sacramentiet ad intellegendum Christi proficiamus arcanumet effectus eius digna convesatione sectemur. Pracovný preklad1: Daj nám, všemohúci Bože, […]

Pokračovať v čítaní

Oremus – Modlime sa

V stredu sme vstúpili do pôstneho obdobia, ktoré je charakteristické tým, že nás pozýva k samotnému pôstu, k almužne a k modlitbe. Chcel by som vám počas pôstnych nedieľ priblížiť modlitbu dňa, ktorá sa v liturgii objavuje niekoľkokrát denne – v samotnej svätej omši, a potom aj v liturgii hodín, a celým dňom nás akoby sprevádzala. Preto skôr, ako si pozrieme samotnú modlitbu dňa I. […]

Pokračovať v čítaní