Prezentácia “Kto je Ježiš?”

Ponúkame Vám vo formáte PDF prezentáciu, ktorá poslúžila birmovancom pri ich príprave na prijatie sviatosti birmovania. Je to aj téma, ktorá sa preberá v rámci Diecéznej školy viery Spišskej diecézy. V tomto roku sa preberajú pravdy viery vo Vyznaní viery. 4.7 / 5 ( 7 votes )

Pokračovať v čítaní

Liturgia pri adventnom venci

Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci sme dali konkrétny názov. Prvou je svieca mesta Betlehema, pri ktorej budeme prosiť za predstaviteľov svetskej moci. (PDF verzia)Druhou je svieca Božej Matky, pri ktorej budeme prosiť za dievčatá, ženy a matky. (PDF verzia)Pri tretej […]

Pokračovať v čítaní

NETRADIČNÝ ADVENTNÝ KALENDÁR

Advent sa už blíži. Preto sme pre deti a ich rodičov pripravili aktivitu „Adventný kalendár – Ukáž svoje dobré srdce“. Deti, ku ktorým sa môžu pridať aj rodičia, si napíšu na lístky 24 dobrých skutkov, ktoré postupne budú konať od 1. do 24. decembra. K tomu sú pripravené postavičky, ktoré si deti vymaľujú, vystrihnú a nalepia […]

Pokračovať v čítaní

Pozdrav z Moravy ku Skutkom apoštolov – 1. časť (Sk 1-12)

Opäť sa nám ozval správca moravskej farnosti Dolní Loučky Pavel Křivý, ktorý sa so svojimi farníkmi pridal k našej aktivite prečítať Skutky apoštolov. Do českého jazyka pretlmočil dve videá, v ktorých je priblížená štruktúra a posolstvo tohto novozákonného spisu. S jeho dovolením ich zverejňujeme na našej webstránke. 4.8 / 5 ( 5 votes )

Pokračovať v čítaní

KAIROS 001 – “Prečo čítať Skutky apoštolov”

Milí bratia a sestry, milí priatelia, v týchto dňoch spúšťam podcast, v ktorom budem raz týždenne ponúkať zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Podcast som pomenoval „Kairos“. Ide o známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas.“    Inšpiráciou mi je svätý apoštol Pavol, ktorý vo svojej dobe […]

Pokračovať v čítaní