Požehnanie motoristov

Blíži sa letná sezóna, čas dovoleniek a prázdnin. Z toho dôvodu v nadchádzajúcu nedeľu 27. júna pozývame všetkých motoristov na požehnanie, ktoré  bude v bazilike pri popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod. Prineste si so sebou kľúče od auta. Budeme zvolávať pre Vás Božie požehnanie, ochranu anjelov strážcov a sv. Krištofa, patróna cestujúcich. Každému darujeme aj drobnú pozornosť – […]

Pokračovať v čítaní

Stretnutie spoločenstva Teofil

Rozhodli sme sa v našej farnosti založiť spoločenstvo mladých. Zatiaľ jeho pracovný názov je „Teofil“ (v preklade „ten, ktorý miluje Boha“) podľa učeníka, ktorému svätý Lukáš venuje svoje evanjelium a Skutky apoštolov. Preto pozývame ôsmakov, ktorí prijali tento rok sviatosť birmovania, deviatakov a stredoškolákov na prvé „zoznamovacie“ stretnutie. Uskutoční sa v piatok 25. júna po mládežníckej sv. omši […]

Pokračovať v čítaní

List otca otcom

Pochválený buď Ježiš Kristus! V nedeľu 20. júna sa slávi Deň otcov. Chcem sa týmto listom prihovoriť ako duchovný otec Vám, ktorí prežívate aj dar biologického otcovstva. Každé dieťa je jedinečné a neopakovateľné. Nesie v sebe tajomstvo a poslanie, ktoré sa dá odhaliť iba pomocou otca. Otec nie je iba ten, kto dal svojmu dieťaťu život, ale ho […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 034 – Kňazstvo Ježiša Krista

V Starom zákone bol kňazský úrad určený výlučne pre mužských potomkov z kmeňa Lévi. Pán Ježiš v ľudskej prirodzenosti patril do kmeňa Júda, kde patril aj kráľ Dávid. A predsa ho voláme, že je večným a najvyšším kňazom. V ďalšej časti podcastu si vypočujete, akým spôsobom sa uskutočňuje Ježišovo kňazstvo. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Povzbudenie k návratu na bohoslužby

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však […]

Pokračovať v čítaní

List farára a duchovného otca farnosti Kežmarok svojim veriacim

Milí bratia a sestry, milí moji farníci, 12. júna uplynul presne rok odvtedy, čo ma dnes už zosnulý diecézny otec biskup Štefan Sečka menoval za farára do tejto dôležitej farnosti našej Spišskej diecézy. V uplynulom období pandémia poznačila výrazným spôsobom spoločenský a cirkevný život. Chcem sa poďakovať všetkým v našej farskej komunite a filiálkach ako aj v meste, […]

Pokračovať v čítaní

LD 02 – Ako je dobre oslavovať teba, Pane (Ž 92)

Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúkam ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 13. júna. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Obraz vzkrieseného Krista v našej cirkevnej škole

Vo štvrtok 10. júna sme požehnali v Základnej škole s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku nový obraz Ježiša Krista. Nové umelecké dielo je umiestnené v priestoroch jedálne, ktorá sa využíva aj na niektoré duchovné a spoločenské podujatia. Autorom obrazu je učiteľ školy ThDr. PaedDr. Marcel Gallik, PhD. Samotná realizácia diela zabrala 89 hodín práce, ku ktorým je potrebné […]

Pokračovať v čítaní