KAIROS 037 – Nepovšimnutý list apoštola Pavla Filemonovi

Zo zbierky 73 spisov, z ktorých sa skladá Sväté písmo, sú viaceré také, o ktorých, žiaľ, ani súčasní veriaci nevedia, že patria do Svätého písma. Medzi ne patrí aj Pavlov list svojmu priateľovi Filemonovi. Napriek svojej stručnosti nám umožňuje bližšie spoznať apoštola Pavla nie v jeho náukových teologických pohľadoch, ale po ľudskej stránke. Prajem Vám […]

Pokračovať v čítaní

Druhé stretnutie spoločenstva TEOFIL

Pozývame ôsmakov, deviatakov a stredoškolákov na druhé stretnutie spoločenstva TEOFIL. Uskutoční sa v piatok 9. júla po večernej sv. omši v priestoroch charity vedľa našej baziliky. Zavolajte aj Vašich kamarátov, o ktorých viete, že ich to zaujíma. Samozrejme, môžu prísť aj tí, ktorí na prvom stretnutí neboli. Tešíme sa na Vás!  

Pokračovať v čítaní

Druhý ročník aktivity „Leto s Božím slovom“

Aj tento rok v rámci letných prázdnin sa v našej farnosti uskutoční pastoračná aktivita „Leto s Božím slovom“.  Od najbližšej nedele 11. júla každú nedeľu vo Farskom liste a na webstránke farnosti zverejníme celkovo 8 súťažných otázok, ktoré sa budú dotýkať Evanjelia podľa Lukáša. Cieľom na prvom mieste nie je súťažiť, ale povzbudiť Vás, aby v čase dvoch letných mesiacov […]

Pokračovať v čítaní

Usmernenia ohľadom Levočskej púte

Pre všetkých mariánskych ctiteľov dávame do pozornosti usmernenia a program tohtoročnej púte na Levočskú horu. Z našej farnosti Kežmarok pešia púť bude odchádzať v piatok 2.7. po rannej sv. omši. Návrat bude v ten istý deň večer autobusom. Na nedeľu 4.7. je objednaný autobus do Levoče. Potrebné informácie sú na nástenke pri bazilike.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 035 – 153 rýb a sieť sa predsa nepretrhla

21. kapitola Jánovho evanjelia opisuje tretie zjavenie vzkrieseného Pána svojim učeníkom. Pán sa dal spoznať učeníkom pri zázračnom úlovku rýb, ktorých bolo 153. Z akého dôvodu evanjelista uviedol presný počet chytených rýb? Má zmienka o sieti, ktorá sa neroztrhla, nejaký ďalší význam? Vypočujte si moju ďalšiu časť. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní