KAIROS 029 – Evanjelista so symbolom orla

Evanjelium podľa Jána sa v hlavnom posolstve zhoduje s ostatnými troma evanjeliami. Je to pochopiteľné, lebo ich obsahom je osoba a posolstvo Ježiša Krista, o ktorom všetci štyria evanjelisti rozprávajú. Avšak každý evanjelista má svoje osobitné charakteristiky. V tejto časti ponúkam pohľad na štvrté evanjelium. Prajem Vám všetkým príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Pozývame na film FATIMA

13. mája si pripomenieme výročie zjavenia Božej Matky trom deťom Lucii, Hyacinte a Františkovi v portugalskom meste Fatima v roku 1917. O tejto udalosti vznikol v roku 2020 film. Na výročie fatimských zjavení sme pre Vás pripravili premietanie tohto filmu FATIMA v našej bazilike. Dĺžka filmu je 113 minút a je v slovenskom jazyku. Vstup je voľný. Môžete prísť v stredu 12. mája o 9:15 a o 18:45 a […]

Pokračovať v čítaní

Vyhodnotenie literárnej súťaže

V našej farnosti prebehla literárna súťaž o sv. Jozefovi. Podkladom bola kniha: „Svätý Jozef. Tajomstvo spravodlivého (2. vydanie)“. Celkovo sa do súťaže zapojilo 54 účastníkov, z ktorých 42 odpovedalo správne na všetkých deväť otázok. Výhercom, ktorých sme vylosovali a kontaktovali, srdečne blahoželáme. Dostanú od nás drobné praktické darčeky. Ďakujeme nielen súťažiacim, ale všetkým, ktorí si […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 028 – Evanjelista so symbolom leva

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na prvé a najstaršie novozákonné evanjelium, ktorým je Evanjelium podľa Marka. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Druhá videokatechéza venovaná rodinám

Raz mesačne ponúkam manželom a rodinám videokatechézu, v ktorej približujem dokument pápeža Františka Amoris laetitita – Radosť lásky. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení sme tento dokument opäť vzali do ruky, starostlivo ho čítali a uvažovali o ňom. Tu nájdete slovenský text. Ponúkam Vám druhú VIDEOKATECHÉZU, v ktorej hovorím o niektorých […]

Pokračovať v čítaní

Skladajme obraz Fatimskej Panny Márie

Mesiac máj je oddávna mesiacom zasväteným úcte Panny Márie. Cez týždeň od pondelka do piatku štvrťhodinu pred večernými sv. omšami, tzn. nateraz o 16:15 hod. a 17:45 hod. sa budeme modlievať Litánie loretánske. Tie deti, ktoré sa zúčastnia májovej pobožnosti, za každú účasť dostanú tzv. puzzle vrecúško s časťami mariánskeho obrázku. Z jednotlivých častí si deti postupne budú môcť vyskladať […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 027 – Krása starozákonných žalmov

Starozákonné žalmy majú svoje osobitné čaro, lebo neraz žalmista vyjadruje to, čo prežívame aj my, naše radosti a trápenia, úspechy a pády, lásku a opustenosť. Vystihujú realitu nášho života. V tejto časti Vám ponúkam bližší pohľad na túto zbierku Starého zákona. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Ponuka pre deti a birmovancov

V našej farnosti sa blíži čas 1. sv. prijímania (23.5 a 30.5.) ako aj vysluhovania sviatosti birmovania (5.6.). Pre deti sú určené sv. omše v bazilike v piatok podvečer o 16:30 hod. (Cirkevná + Hradná) a o 18:00 hod. (Fischera + Nižná brána). Povzbudzujeme deti, a to nielen tretiakov, ako aj ich rodičov, aby prišli […]

Pokračovať v čítaní

Pán kaplán Marcel je v domácej liečbe

V nedeľu popoludní (25.4.) bol pán kaplán Marcel prepustený z popradskej nemocnice do domácej starostlivosti. Teraz je v rekonvalescencii v rodnej obci Betlanovce. Tešíme sa, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Chceme sa poďakovať lekárom, zdravotným sestrám a personálu popradskej nemocnice za všetku starostlivosť. Osobitne ďakujeme nemocničnému p. kaplánovi v Poprade Františkovi Bepkovi za obetavú […]

Pokračovať v čítaní

O kumránskych zvitkoch na RTVS

V nedeľu 25. apríla odvysiela RTVS na Dvojke o 13:15 hod. reláciu Orientácie. Témou budú aj tzv. kumránske zvitky, ktoré v roku 1947 našiel beduínsky pastier neďaleko Mŕtveho mora v lokalite nazývanej Kumrán. Boli medzi nimi aj vzácne biblické texty staré 2000 rokov. Náboženská redakcia RTVS ma navštívila na farskom úrade v Kežmarku, aby sme sa […]

Pokračovať v čítaní