Abrahám – 4. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok o 16:30 v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy. Deťom ponúkame plagát biblického rodostromu, ktorý dostanú v sakristii […]

Pokračovať v čítaní

Ponúkame stretnutia pre manželov

Mnohé manželstvá a rodiny v súčasnosti prežívajú ťažkosti alebo krízu. Preto sme sa rozhodli zaviesť tzv. Stretnutia pre manželov. Sú určené pre manželstvá v každom veku, na posilnenie manželskej lásky,  pre páry v kríze ako aj pre tých manželov, ktorí túžia obnoviť svoj manželský vzťah. Prvé takéto stretnutie na tému “Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva” sa […]

Pokračovať v čítaní

Buďme hrdí na Kežmarok a na naše sakrálne stavby

V našej farnosti a filiálkach máme vzácne sakrálne stavby. V prvom rade je to majestátna Bazilika minor sv. Kríža. Sú to aj ďalšie kostoly a kaplnky v Kežmarku, v Malom Slavkove a v Stráňach pod Tatrami. Chceme pestovať hrdosť na naše mesto a farnosť. Preto sme pripravili a ponúkame Vám stolový kalendár na rok 2022: […]

Pokračovať v čítaní

Pokračuje obnova Kaplnky Kristovho pádu

Priaznivé počasie umožňuje, aby pokračovali ďalej práce na obnove Kaplnky Kristovho pádu. Kaplnka dostala novú šindľovú strechu. Vnútri kaplnky bola objavená pôvodná baroková dlažba z tehál. Bolo dokončené odvádzanie vody, ktoré ochráni v budúcnosti kaplnku pred vlhosťou. Kaplnka dostáva nové omietky. Verím, že Kristus, ktorý nesie kríž obrátený smerom k nášmu mestu Kežmarok, prináša svojou […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 050 – Evanjelista so symbolom býka

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na evanjelium, ktoré má viacero označení: evanjelium chudobných, evanjelium Božej matky, evanjelium milosrdenstva… Takto býva označované Evanjelium podľa Lukáša. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Noe – 3. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok o 16:30 v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy. Deťom ponúkame plagát biblického rodostromu, ktorý dostanú v sakristii […]

Pokračovať v čítaní

Ako rozprávať deťom o viere

Často sa na nás rodičia obracajú s otázkou, ako rozprávať deťom o viere. Ponúkame a veľmi Vám odporúčame tzv. „Youcat pre deti“. Je to kniha, v ktorej sú pútavou formou vysvetlené sviatosti, prikázania, vyznanie viery a modlitba.  Je zvlášť určená pre deti na 1. stupni ZŠ (1.-4.ročník). Je to vhodná pomôcka pre rodičov, aby mohli deťom vysvetliť náboženské otázky a popritom […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 049 – Evanjelista so symbolom anjela

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na najobľúbenejšie evanjelium v staroveku, ktorým je Evanjelium podľa Matúša. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní