KAIROS 059 – Význam spojenia „za mnohých“ v slovách premenenia

Od 1. januára 2022 sa v Katolíckej cirkvi na Slovensku pri bohoslužbách začne povinne používať nový preklad Rímskeho misála. Medzi zmenami, ktoré bude určite najviac počuť, bude zmena slov premenenia nad kalichom: „ktorá sa vylieva za vás i za mnohých“… V tejto časti sa usilujem vysvetliť, ako správne chápať význam spojenia „za mnohých“, keďže doteraz […]

Pokračovať v čítaní

Realizujeme osadenie tabuľových malieb

V týchto dňoch prebieha v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku inštalácia tabuľových malieb. Na ich reštaurovanie sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“ vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu z požadovanej sumy 15 506,- EUR bude financovať farnosť Kežmarok. Do Vianoc bude ich umiestnenie hotové. Tešíme sa, že […]

Pokračovať v čítaní

Mapka a nálepky k adventným stretnutiam

Počas pracovných dní od pondelka do piatku o 17:30 hod. prebiehajú adventné stretnutia pre deti, ktoré naživo vysiela Kežmarská televízia. Sledujte nás ja na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk. Tohtoročná téma je „Cesta do Betlehema“. Deti si na mapku lepia obrázky s fotkami miest, ktoré navštívime v Svätej zemi. Kvôli protipandemickým opatreniam Vám ponúkame túto mapku a […]

Pokračovať v čítaní

7. deň – Roraty 2021: Vystúpili sme na vrch Tábor

Každý večer od pondelka do piatku vždy o 17:30 hod. ponúkame deťom adventné stretnutia. Naživo ich vysiela Kežmarská televízia. Sledujte nás aj na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk v časti „Naživo“. Ponúkame Vám záznam 6. stretnutia (7.12.), ktorý si môžete pozrieť TU.

Pokračovať v čítaní

6.deň – Roráty 2021: Búrka na Galilejskom jazere

Každý večer od pondelka do piatku vždy o 17:30 hod. ponúkame deťom adventné stretnutia. Naživo ich vysiela Kežmarská televízia. Sledujte nás aj na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk v časti „Naživo“. Ponúkame Vám záznam 6. stretnutia (6.12.), ktorý si môžete pozrieť TU.

Pokračovať v čítaní

Sledujte akadémiu k sv. Jozefovi

V stredu 8.12. na prikázanú slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa skončí Rok sv. Jozefa. Pri tejto príležitosti pripravujeme akadémiu ku cti sv. Jozefa. Uskutoční sa hneď po skončení večernej sv. omše. Srdečne Vás pozývame k sledovaniu sv. omše o 18:00 hod. a potom aj akadémie prostredníctvom Kežmarskej televízie alebo na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk. Tu […]

Pokračovať v čítaní

Zažnime druhú sviecu – sviecu mesta Betlehema

Advent je časom stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 2. adventnú nedeľu pri zažatí druhej sviece na adventom venci sa modlime za našich verejných činiteľov. Domácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete TU. Ponúkam Vám aspoň niekoľko myšlienok. Mesto Betlehem sa spomína už v Starom […]

Pokračovať v čítaní