Pozývame Vás na poklonu Sviatosti Oltárnej

Vo štvrtok 16.12. pripadá na našu farnosť celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Kvôli protipandemickým obmedzeniam bude Sviatosť Oltárna v bazilike vystavená k tichej poklone po skončení druhej rannej sv. omše, tzn. okolo 9:15 hod. Ukončenie poklony spojené s eucharistickým požehnaním bude o 16:25 hod. Nájdite si počas tohto dňa čas aspoň na krátku adoráciu. Aby sa mohla zapojiť celá farnosť, […]

Pokračovať v čítaní

11. deň – Roráty 2021: So Zachejom v Jerichu

Každý večer od pondelka do piatku vždy o 17:30 hod. naživo vysiela Kežmarská televízia adventné stretnutia pre deti. Sledujte nás aj na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk v časti „Naživo“. Ponúkame Vám záznam 11. stretnutia (13.12.), ktorý si môžete pozrieť TU. Ponúkame Vám obrázky na vymaľovanie: Stretnutie Pána Ježiša so Zachejom v Jerichu.

Pokračovať v čítaní

Čo (ne)viete o sv. Jozefovi zo Svätého písma

8. decembra sa skončil Rok sv. Jozefa. Predsa Vám ešte ponúkame akési „dozvuky“ tohto roka v podobe kvízu o sv. Jozefovi. Pripravili sme pre Vás otázky, ktoré nájdete ako súčasť Farského listu. Ak sa chcete zapojiť do našej súťaže, na lístok so správnymi odpoveďami napíšte Vaše meno, priezvisko a telefónne číslo a vložte do obálky. […]

Pokračovať v čítaní

Zažnime tretiu sviecu – sviecu pastierov

Advent je časom stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 3. adventnú nedeľu pri zažatí tretej sviece na adventom venci, modlime sa za nás samotných, aby sme si zachovali jednoduché srdcia, pokorné a skromné. Domácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete TU. Ponúkam Vám aspoň niekoľko […]

Pokračovať v čítaní

Vstanete opäť ráno o 6:30? Sledujte rorátnu sv. omšu

OPÄŤ VÁS POZÝVAME NA RORÁTNU SV.OMŠU V SOBOTU 11.12. RÁNO O 6:30 HOD. PROSTREDNÍCTVOM KEŽMARSKEJ TELEVÍZIE (taktiež na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk). Sledujte priamy prenos z našej baziliky! Bude iba pri svetle sviečok. Za bežných okolností sa v Advetne až do 16. decembra slávia rorátne sv. omše každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. […]

Pokračovať v čítaní

9. deň – Roráty 2021: Ponorili sme sa do rieky Jordán

Každý večer od pondelka do piatku vždy o 17:30 hod. ponúkame deťom adventné stretnutia. Naživo ich vysiela Kežmarská televízia. Sledujte nás aj na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk v časti „Naživo“. Ponúkame Vám záznam 9. stretnutia (9.12.), ktorý si môžete pozrieť TU.

Pokračovať v čítaní