Ježišove usmernenie…

K evanjeliu podľa Lukáša 10, 1-12 Drahí bratia a sestry! Ježišove usmernenia pre učeníkov sa zdajú byť trochu prehnané a možno aj ťažko uskutočniteľné. Aj my sa nachádzame v podobnej situácii – tiež tu máme opatrenia, ktoré sa zdajú prehnané a aj ťažko uskutočniteľné a aj nepochopiteľné. No napriek všetkým týmto opatreniam stále máme možnosť […]

Pokračovať v čítaní

Rozlúčka s rokom Božieho slova

Svätý Gregor sa takto vyjadril o Biblii: „Sväté písmo je dlhý list všemohúceho Boha jeho stvoreniam.“ Človek sa hriechom dostal do hlbokej priepasti zla a stratil cestu do neba. Dobrý nebeský Otec mal s ním zľutovanie. Vyšiel mu v ústrety. Napísal mu dlhý list, ktorý mu znova ukazuje cestu spásy. Na prvý pohľad sa tento tajomný list […]

Pokračovať v čítaní

Vráťme sa s radosťou k Eucharistii

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí poslala 12. septembra predsedom biskupských konferencií celého sveta list schválený Svätým Otcom Františkom ohľadom slávenia svätých omší počas a po pandémii COVID-19. V úvode listu sa konštatuje, že pandémia poprevracala nielen správanie v rodinách, sociálnych vzťahoch, ekonomike, práci, ale zasiahla aj život veriacich vrátane liturgického slávenia. Šírenie vírusu […]

Pokračovať v čítaní

Misijná obnova – 4. deň (12.9.)

Ponúkame homíliu o. Petra Slobodníka na tému „A meno panny bolo Mária“ v sobotu ráno 12.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku.  Ponúkame záverečnú homíliu o. Michala Zamkovského na tému „Urobte všetko, čo vám povie“ v sobotu večer 12.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku. 

Pokračovať v čítaní

Misijná obnova – 3. deň (11.9.)

Ponúkame homíliu o. Martina Zanovita na tému „Pane, ty si moja nádej“ v piatok ráno 11.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku. Ponúkame homíliu o. Michala Zamkovského na tému „Ani ja ťa neodsudzujem“ v piatok večer 11.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku.

Pokračovať v čítaní

Misijná obnova – 2. deň (10.9.)

Ponúkame homíliu o. Petra Slobodníka na tému „Milosrdný Samaritán“ vo štvrtok ráno 10.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku. Ponúkame homíliu o. Michala Zamkovského na tému „Bol stratený a našiel sa“ vo štvrtok večer 10.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku.

Pokračovať v čítaní

List farára a duchovného otca farnosti Kežmarok svojim veriacim

Milí bratia a sestry, milí moji farníci, chcem sa vám všetkým prihovoriť práve v túto nedeľu, keď sa skončilo obdobie prázdnin a dovoleniek a pre deti a mládež opäť začínajú školské povinnosti. Aj v našej farnosti začíname niektoré nové duchovné aktivity. Veľmi mi záleží, aby sme v našej farnosti obnovili a povzniesli duchovný život. Už o týždeň 13. […]

Pokračovať v čítaní

Škola Božieho slova

V sobotu 5. septembra sa v Bazilike minor svätého Kríža uskutočnilo naše prvé stretnutie nad Božím slovom v rámci aktivity „Škola Božieho slova.“ Rozjímali sme nad evanjeliovým úryvkom o uzdravení Petrovej testinej (Mk 1, 29 – 31). Ponúkame zvukovú nahrávku.

Pokračovať v čítaní