Pozrite si dokument Kežmarskej televízie o novom preklade Rímskeho misálu

V spolupráci s Kežmarskou televíziou (KTV) sme pripravili krátky filmový dokument, ktorý sa natáčal v priestoroch Baziliky minor sv. Kríža. Sú v ňom vysvetlené hlavné zmeny v novom preklade Rímskeho misála. Tento dokument si môžete pozrieť TU. Ďakujeme pracovníkom Kežmarskej televízie za ich angažovanosť pri príprave. Od 1.1. 2022 na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 062 – Svet biblického textu

V rámci správneho porozumenia biblického posolstva je potrebné venovať pozornosť samotnému textu a výrazovým prostriedkom, ktoré sa v dobe napísania textu používali. V tejto časti sa dozviete o niektorých zásadách. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Vráťme sa k prežehnávaniu. V bazilike pribudli elektronické dávkovače svätenej vody

Protipandemické obmedzenia už trvajú veľmi dlho, čo má vplyv aj na správanie veriacich v našich chrámoch. Preto sme v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku nainštalovali bezdotykové elektronické dávkovače na svätenú vodu. Považujeme to iba za dočasné riešenie vynútené súčasnou situáciou. Pozorujeme totiž, že niektorí sa pri vstupe do Božieho domu ani neprežehnajú a nepokľaknú smerom k bohostánku. Ako […]

Pokračovať v čítaní

Zapojte sa do diecéznej fázy synody

V nedeľu 17. októbra 2021 začala diecézna fáza Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý pripravil možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy […]

Pokračovať v čítaní

Zjednoťme sa v spoločnej modlitbe na Štedrý večer

Naši drahí farníci v Kežmarku. Zjednoťme sa na Štedrý večer. Sadnime si za štedrovečerný stôl v rovnakú hodinu o 18:00 hod. K modlitbe Vás pozve zvuk zvonov z obnovenej kežmarskej zvonice. Pripravili sme pre Vás aj text spoločnej liturgie, ktorou sa začne štedrá večera. Zastavte sa v sakristii baziliky vziať si vianočné oblátka ako darček od nás kňazov. […]

Pokračovať v čítaní

Prežite Vianoce so Svätým písmom v ruke

Aj tohtoročné vianočné sviatky sú poznačené obmedzeniami, ktoré nedovoľujú všetkým veriacim zúčastňovať sa na bohoslužbách v našich chrámoch. Preto sme pre Vás pripravili vianočné texty podľa Lukášovho evanjelia, ktoré doprevádzajú krátke komentáre. V závere publikácie nechýbajú „kontrolné otázky“. Týmto spôsobom chceme povzbudiť všetkých veriacich v našej farnosti i na Slovensku, aby sme žili liturgiu domácej cirkvi. Veríme, že […]

Pokračovať v čítaní

Skauti nám aj tento rok prinesú betlehemské svetlo

Ako každý rok aj tentokrát  nám kežmarskí skauti  prinesú betlehemské svetlo do našej farnosti. Bude sa rozdávať v piatok 24.12. v Bazilike sv. Kríža  od 8:00 do 12:00 hod., ďalej v ZŠ s MŠ sv. Kríža na sídlisku Juh a v  evanjelickom kostole  od 9.00 do 12.00 hod.  a vo filiálke v Malom Slavkove v kostole od 9.00 do 11.00 hod.

Pokračovať v čítaní

18. deň – Roráty 2021: Prišli sme do Betlehema – do cieľa nášho putovania

Dnešným dňom končíme našu adventnú púť, počas ktorej sme prechádzali miestami v Svätej zemi. Spoznávali sme krajinu, v ktorej sa narodil a pôsobil Boží Syn Ježiš Kristus. Pozrite si záznam 18. stretnutia, ktorý nájdete TU. Chcem sa vrúcne poďakovať pracovníkom Kežmarskej televízie za obetavosť pri príprave prenosov a potom aj vytváraní záznamov, ktoré sú dostupné […]

Pokračovať v čítaní