Manželia, opäť Vám ponúkame ďalšie stretnutie

Mnohé manželstvá a rodiny v súčasnosti prežívajú ťažkosti alebo krízu. Preto sme sa rozhodli zaviesť tzv. Stretnutia pre manželov. Sú určené pre manželstvá v každom veku, na posilnenie manželskej lásky, pre páry v kríze ako aj pre tých manželov, ktorí túžia obnoviť svoj manželský vzťah. Najbližšie stretnutie na tému “Manželská láska” sa uskutoční vo štvrtok 13. januára po […]

Pokračovať v čítaní

3. deň – Krstný týždeň: Sila na porazenie zla

Z KATECHÉZY PÁPEŽA FRANTIŠKA «Krst je osobitným spôsobom „sviatosťou viery“, lebo je sviatostnou bránou do života viery» (KKC 1236). A viera je odovzdanie seba samých Pánovi Ježišovi, ktorého uznávame ako «prameň vody […] večného života» (Jn 4,14), «svetlo sveta» (Jn 9,5), «vzkriesenie a život» (Jn 11,25), ako tomu učí cesta prípravy, ktorou i dnes prechádzajú […]

Pokračovať v čítaní

2. deň – Krstný týždeň: Znak kresťanskej viery

Z KATECHÉZY PÁPEŽA FRANTIŠKA Význam krstu jasne vystupuje do popredia z jeho slávenia, ktorému preto budeme venovať našu pozornosť. Uvažujúc nad gestami a slovami liturgie môžeme zaregistrovať milosť a záväzok tejto sviatosti, ktorú treba vždy znovu objavovať. Pripomíname si ju pri kropení svätenou vodou, ktoré sa môže konať v nedeľu na začiatku svätej omše, ako […]

Pokračovať v čítaní

1. deň – Krstný týždeň: Základ kresťanského života

Z KATECHÉZY PÁPEŽA FRANTIŠKA Krst je «základom celého kresťanského života» (Katechizmus katolíckej Cirkvi – KKC, 1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje prebývať v našej osobe a nám dovoľuje ponoriť sa do jeho tajomstva. Grécke sloveso „krstiť“ znamená „ponoriť, pohrúžiť“ (porov. KKC, 1214). Kúpeľ vo vode je rítus vlastný […]

Pokračovať v čítaní

Prežite krstný týždeň s myšlienkami pápeža Františka

V nedeľu 9. januára budeme sláviť nedeľu Pánovho krstu, ktorou sa skončí vianočné obdobie. Od pondelka 10. januára Vás pozývame prežiť celý týždeň s pohľadom upriameným na sviatosť krstu. Každý deň Vám ponúkneme katechézu pápeža Františka o sviatosti krstu. Prečítajte si ju v domácnosti. Zároveň Vám ponúkneme aj konkrétne duchovné predsavzatie na každý deň. Začíname […]

Pokračovať v čítaní

Pridajte sa k modlitbám chvál z baziliky v Kežmarku

V pondelok 10. januára po večernej sv. omši v bazilike, ktorá začína o 18:00 hod., sa budeme opäť modliť modlitby chvál, ktoré zakončíme eucharistickým požehnaním. Príďte ďakovať a chváliť Nebeského Otca za minulý rok a prosiť o požehnanie do tohto nového roka. Tešíme sa na Vás.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 063 – Svet biblického čitateľa

Pre správne porozumenie biblického textu zohráva dôležitú úlohu aj osoba čitateľa. V tejto časti približujem, ktoré skutočnosti vplývajú na človeka, keď číta biblický text. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Požehnajte si príbytok originálnym spôsobom

Vo vianočnom období je zvykom požehnávať naše príbytky. Kvôli súčasným protipandemickým opatreniam nie je možné, aby toto požehnanie vykonal kňaz. Preto na slávnosť Zjavenia Pána 6.1. v bazilike a v Mariánskom kostole do každej domácnosti ponúkneme: 1. Domácu pobožnosť požehnania príbytku. V každej je text modlitby požehnania, veľmi pekná ikona Svätej rodiny a nálepka na dvere. […]

Pokračovať v čítaní