O márnotratnom synovi

Podobenstvo je Ježišovou odpoveďou na jeho správanie, čo je vyjadrené v Lk 15, 1 – 2. On je otcom, mýtnici a hriešnici sú mladším synom, farizeji a zákonníci sú starším synom. V podobenstve je možné rozpoznať tieto postavy a ich postoje. Hoci sa udomácnil názov „márnotratný syn“, v skutočnosti hlavnou postavou je otec. Podobenstvo. nie […]

Pokračovať v čítaní

O stratenej ovci

Obraz pastiera bol v Svätom písme veľmi častý a obľúbený. Pastierstvo bolo skromným a zároveň náročným zamestnaním. V podobenstve pastier koná neočakávane. Ponecháva nestrážených 99 oviec a ide za zblúdenou ovcou, tzn. riskuje, že príde aj o zvyšné. To je však logika tohto sveta: neohroziť zisk a so stratami sa musí počítať. Božia logika je iná. […]

Pokračovať v čítaní

O kvase v ceste

Toto podobenstvo vytvára „dvojičku“ s podobenstvom o horčičnom zrnku v Mt 13, 31 – 32. Odporúčam si ho taktiež prečítať. Jedna miera je asi 13 litrov. Odhaduje sa, že z troch mier múky bolo možné napiecť chleby, ktoré nasýtia až 150 ľudí. Malé množstvo kvasu dokázalo prekvasiť také veľké množstvo múky. Je to obraz Božieho […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 013 – Ako čítať a rozumieť Sväté písmo

V nedeľu 24. januára budeme v Katolíckej Cirkvi sláviť Nedeľu Božieho slova. Možno niektorí máte pred čítaním bázeň, aby ste biblickým textom dobre rozumeli. Iných mohlo odradiť, že vyjadrovanie v Biblii je odlišné od dnešnej doby. V tejto časti môjho podcastu ponúkam niektoré rady a postrehy ako čítať a rozumieť Sväté písmo.

Pokračovať v čítaní

O múdrom a hlúpom staviteľovi

V prípade tohto Ježišovho podobenstva skutočne platí: „Keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté.“ Poslucháč je postavený pred uvažovanie, prečo dvaja, ktorí robia to isté a prechádzajú tými istými skúškami, jeden je nazvaný múdrym a druhý hlúpym. V čom sa odlišuje múdrosť od hlúposti? Odpoveď je pomerne jednoduchá: V tom, na […]

Pokračovať v čítaní

O milosrdnom Samaritánovi

Samotnému podobenstvu predchádza rozhovor so znalcom Mojžišovho zákona. Evanjelista uvádza, že sa na Ježiša obrátil s otázkou, aby ho pokúšal. Ježiš na zlo odpovedá dobrotou, neodháňa ho. Všimnite si, že mu neodpovedá priamo, ale vtiahne ho do príbehu, aby on sám v ňom hľadal odpoveď. V našom živote viery nečakajme hneď na všetko hotové odpovede, […]

Pokračovať v čítaní

O desiatich pannách

Podobenstvo stavia do protikladu dve konania. Hoci hneď na začiatku Pán Ježiš uvádza, že 5 družičiek bolo múdrych a 5 nerozumných, až do výkriku „ženích príchádza, vyjdite mu v ústrety“, sa tento rozdiel neukáže. Bodom zlomu je meškanie ženícha. Až vtedy sa prejaví, že nerozumné si zabudli vziať olej a lampy im hasnú. Ak by […]

Pokračovať v čítaní

O rozsievačovi

Pri tomto podobenstve máme hneď aj jeho vysvetlenie, ktoré podáva samotný Pán Ježiš v Mk 4, 13 – 20. Štruktúra podobenstva je veľmi jednoduchá. Je tu jediná postava – rozsievač. Dôraz sa kladie na sloveso „padať“, ktoré sa opakuje pri siatí zrna – na cestu, medzi skaly, do tŕnia, do dobrej zeme. Rozsievač si splní […]

Pokračovať v čítaní

Prežite s nami „Týždeň s Ježišovými podobenstvami“

Na budúcu nedeľu 24.1. slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova. V našej farnosti sa chceme duchovne pripraviť na túto slávnosť. Dajte si v domácnosti na osobitný stolík knihu Svätého písma a k tomu sviecu, kríž, alebo ikonu. Každý deň si prečítajte jedno podobenstvo a porozprávajte sa o jeho posolstve. K tomu položte symbol z podobenstva. […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 012 – Hľadanie jednoty medzi kresťanmi

V dňoch od 18. do 25. januára sa uskutoční Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V novej časti podcastu sa zamýšľam nad tým, že rôzne rozdelenia, ktoré prišli do dejín Cirkvi, nie sú dôvodom na oslavu, ale na pokánie, ako aj nad tým, akým spôsobom je potrebné budovať jednotu kresťanov. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní