Modlime sa za pokoj na Ukrajine

Bratia a sestry, všetci ľudia dobrej vôle, v týchto hodinách sledujeme s bolesťou a obavami dianie na Ukrajine. Vojna nikdy nemá víťaza, má vždy iba porazených. Vojna prináša hlad, stratu domova, ale najmä straty na nevinných životoch. Agresia je vážnym previnením voči ľudkosti a ťažkým hriechom. Nejde o žiadnu mierovú misiu zo strany ruskej armády, […]

Pokračovať v čítaní

Načo sú nám sviatosti, nestačí modliť sa?

Tým, ktorí chcú prehĺbiť svoje poznanie náuky Katolíckej cirkvi, ponúkame tzv. Kolokvium nad vybranými otázkami katolíckej teológie. Ide o sériu 7 prednášok s diskusiou. Najbližšie stretnutie bude v sobotu 26. februára od 10.00 do 11.00 hod. v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Opäť to bude zaujímavá a aktuálna téma: „Načo sú nám sviatosti, nestačí modliť […]

Pokračovať v čítaní

Mladí, prihláste sa na stretnutie mládeže

V dňoch 28.-31. júla 2022 sa v Trenčíne usklutoční Národné stretnutie mládeže s názvom T22. Mladých našej farnosti a ich rodiny pozývame, aby sa zapojili do päťmesačnej duchovnej prípravy pod názvom VÝŠINY. Názov je zvolený preto, lebo každý mesiac bude témou niektorý biblický vrch. Od 22. februára sa spúšťa prihlasovanie na  www.narodnestretnutiemladeze.sk. Organizátori potrebujú aj dobrovoľníkov. […]

Pokračovať v čítaní

Púť Spišskej diecézy do Ríma

Už sme Vás informovali o ďakovnej púti do Ríma, na ktorú pozývajú slovenskí biskupi. Chcú na nej poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Biskupský úrad Spišskej diecézy ponúka pre záujemcov dve možnosti: 1. Cesta autobusom Assisi – Rím v termíne od 27.4. – 1.5.2022. Cena je 240,- €. 2. Cesta lietadlom Bratislava – Rím s diecéznym administrátorom v termíne od 29.4. – 30.4.2022. Cena je 350,- […]

Pokračovať v čítaní

Biblické postavy detí, ktoré prišli na detskú sv. omšu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy. Dnes predstavíme biblické postavy, do ktorých sa preobliekli deti a zapojili […]

Pokračovať v čítaní

Záleží Vám na budúcnosti Cirkvi? Zapojte sa do synodálneho procesu!

Svätý Otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi.V prvej fáze synody prebieha tento proces na diecéznej úrovni. Preto aj v našej Spišskej diecéze bol vytvorený tzv. synodálny tím, ktorý pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa spoločenstvá (rehoľa, rodina, ružencové […]

Pokračovať v čítaní