Oremus V. – Modlime sa

DOMINICA V. IN QUADRAGESIMA – PIATA PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Prosíme ťa, Pane a Bože náš,pomôž nám nadšene žiť v tej láske,ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. Missale romanum: Quaesumus, Domine Deus noster,ut in illa caritate,qua Filius tuus diligens mundum morti se tradidit,inveniamur ipsi,te opitulante, alacriter ambulantes. Modlitba 5. pôstnej nedele […]

Pokračovať v čítaní

Začína osobitný rok venovaný rodine

Dnešnou slávnosťou sv. Jozefa začína v Katolíckej cirkvi popri Roku sv. Jozefa ešte nový Osobitný rok rodiny. Potrvá do júna 2022, keď sa bude konať Svetové stretnutie rodín v Ríme. Rok rodiny nesie podnázov „Amoris laetitia“, čo v preklade znamená „Radosť lásky.“ Je to názov dokumentu (apoštolskej exhortácie), ktorý vydal pápež František presne pred piatimi […]

Pokračovať v čítaní

3. deň: Jozefova starostlivosť o Božieho Syna

V našom prežívaní viery sme zvyknutí prosiť Pána o jeho pomoc v našom živote. V prípade Jozefa a Márie môžeme povedať, že to Boh sa obrátil na nich s prosbou, aby prijali a starali sa o jeho Syna na zemi. Jozef sa pre Ježiša nestal pozemským otcom na spôsob nejakej „roly“, ako to vidíme v […]

Pokračovať v čítaní

2. deň: Jozefova vernosť manželke Márii

Keď čítame evanjeliové texty, nevieme si predstaviť Jozefa bez Márie a Máriu bez Jozefa. Evanjelista Lukáš uvádza ako Jozef a Mária prichádzajú spoločne do jeruzalemského chrámu, aby obetovali dieťa Ježiša Pánovi. Simeon ich obidvoch požehnal. Keď sa 12 ročný Ježiš stratil v chráme, opäť Jozef a Mária ho spoločne hľadali. Povzbudzujem manželov a rodičov, aby […]

Pokračovať v čítaní

1. deň: Jozefova dôvera v Boha

Evanjelium podľa Matúša uvádza, že Jozef a Mária plánovali spolu manželstvo a boli spolu už aj zasnúbení. V židovskom náboženstve to znamenalo, že muž a žena voči ostatným si už boli „sľúbení“, avšak spolu nebývali. Zasnúbenie bolo obdobím duchovnej a materiálnej prípravy na budúci spoločný manželský život. Do týchto ich plánov vstúpila udalosť Pánovho zvestovania, […]

Pokračovať v čítaní

BONUS: Raduj sa, Jeruzalem

Rímsky misál: Raduj sa, Jeruzalem,zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili;jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy. Missale romanum: Lætáre, Ierúsalem,et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam;gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis,ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ. Takto nám to píše prorok Izaiáš. Ale kde sa vzala „radostná“ […]

Pokračovať v čítaní

Oremus IV. – Modlime sa

DOMINICA IV. IN QUADRAGESIMA – ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Večný Otče, prostredníctvom svojho Synaobdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie;prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu,aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Missale romanum: Deus, qui per Verbum tuumhumani generis reconciliationem mirabiliter operaris,praesta, quesumus,ut populus christianus pormpta devotione et alacri fidead ventura sollemnia valeat […]

Pokračovať v čítaní

TRIDUUM SV. JOZEFA

Pred slávnosťou svätého Jozefa Vás pozývame zamyslieť sa nad mužom, ktorému Boh zveril na zemi starostlivosť o svojho Syna a jeho matku. Naše triduum – trojdnie chceme zamerať na tri vlastnosti tohto skromného svätca z Nazareta:  Dôvera v Boha v náročných životných situáciách Vernosť manželke Márii Starostlivosť o Božieho Syna Vytvorte si v domácnosti „kútik […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 020 – Pápež František – 8 rokov na Petrovom stolci

V stredu podvečer 13. marca 2013 kardináli zvolili nového Petrovho nástupcu. Stal sa ním argentínsky kardinál a arcibiskup v Buenos Aires José Mario Bergoglio, ktorý si vybral meno František. V novej časti môjho podcastu sa zamýšľam nad niektorými charakteristikami súčasného Svätého Otca. Prajem Vám všetkým príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní